----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To: agneta.karlsson@regeringskansliet.se ; ann-charlotte.rundberg@regeringskansliet.se ; statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se ; annika.strandhall@regeringskansliet.se ; marianne.jenryd@regeringskansliet.se
Cc: anders.w.jonsson@riksdagen.se ; mia.sydow.molleby@riksdagen.se ; maria.ferm@riksdagen.se ; andreas.carlson@riksdagen.se ; jessica.polfjard@riksdagen.se ; christer.nylander@riksdagen.se ; mattias.karlsson@riksdagen.se ; ekotgranskar@sr.se ; lisa.helgesson@sverigesradio.se ; granskning@svt.se ; jan.josefsson@svt.se ; nils.hanson@svt.se ; staffan.floren@svt.se ; redaktionen@tt.se ; redaktionen@newsvoice.se
Sent: Wednesday, 7 March 2018 11:24 PM
Subject: ADDENDUM: för alla svenska medborgare

Löfven ska kunna hållas juridiskt ansvarig för sin politik

Ensamrätten till lögnen


ADDENDUM
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
To:
Sent: Tuesday, 9 January 2018 8:42 PM
Subject: Fw: Ständig påminnelse till Svenska Staten huruvida Ex Gratia kan träda i kraft i detta fall.

 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Tuesday, 9 January 2018 4:11 PM
Subject: Ständig påminnelse till Svenska Staten huruvida Ex Gratia kan träda i kraft i detta fall.

Till Statsministern
Kulturministern och betrodda rådgivare
Sveriges Regering

 
Finn dokument hos Justitiekanslern kansli daterat den 21-06-2017-2.3  12:19AM  som ni också tidigare mottagit utan att konfirmera  detta.
Detta dokument har i sin helhet blivit mig serverad för första gången och efter alla mina tidigare förfrågningar genom åren endast fått
svaret att dessa handlingar ej funnits att tillgå som de förvarats i Riksarkivet.
 
Vare sig advokaten Johan Eriksson, advokaten Björn Rosengren eller minst av alla jag själv  - som oskydlig och frikänd - vill sätta våra
namn under ett dokument som vi själva inte har författat.
 
 
Ovan, web information om Dom från Stockholms Tingsrätt undertecknad av Chefsrådsman Berith Söderberg, på tingsrättens vägnar daterad 1996-04-04
 
*Mitt enkla råd till Regeringen (och till Ingvar )
är att f.d. statsministern Ingvar Carlsson och hans närmast underordnade ikläder sig det fulla ansvaret att framföra en publik urskäkt-apologi
för utpekandet av mig, som Expressens och Aftonbladets löpsedlar lät förmedla exakt samma dag, och detta innan Tingsrättens beslut var fattat.
Allt detta och därefter TV dokumentären som TV4 lät sända i Sverige men också sändes i många utländska TV kanaler har totalt förstört mitt liv och min karriär
både i Sverige och framför allt internationellt de senaste 25 åren.
Min karaktär och karriär var därför innan internationellt högaktad: https://www.vimeo.com/23311095
 
Jag anser det finns all anledning att detta epost brev vidarebefordras av sittande regering  till Ingvar Carlsson och även en kopia till Bengt Göransson.
 
Med vänlig hälsning
Min fulla CV har ni redan mottagit i tidigare korrespondens förra året i samma ärende.
 
 
*ps- Skicka mig ett nytt svensk passport och betala resan och uppehället så kan Ingvar och jag ses över en klassisk svensk middag på Moderna Museet med inbjudna gäster
som t.ex. Aftonbladet och Expressen, och statliga  dignitärer inom kulturSverige.